Nemzeti Együttműködési Alap

NEA híreink

NEAO-KP-1-2021/6-000860

NEAO-KP-1-2021/6-000860

A projekt szakmai programja a nemzeti összetartozás, a nemzeti identitás erősítését szolgálta a Szent László Lovagkirály örökségére alapozva.

bővebben
NEA-NO-20-O-V-0425

NEA-NO-20-O-V-0425

A pályázatnak köszönhetően sikerült illő módon megemlékeznünk egy 175 éve történt eseményről Petőfi Sándor és Szendrey Júlia megismerkedéséről.

bővebben

NEA projektek

CBC Parlament

A döntéshozás új ITC (Információs és Kommunikációs Technológia) alapú eszközének létrehozása a Magyar, Szlovák, Román és Ukrán határmenti régiókban.

HU

EN

RO

SK

UA

2015. évi szakmai program

A Kárpátok Eurorégióért Regionális Fejlesztési Közhasznú Egyesület 2015 évben az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával szakmai program keretében valósít meg projektet a beszterce-naszódi szórvány magyarsággal való kapcsolatok kiterjesztése érdekében.

A projekt keretében 2015. augusztus 20-án Túristvándiban a XVIII. Nemzetközi Halászléfőző verseny, majd másnap 2015. augusztus 21-én (és 22-én) a Szatmárcsekén a XVII. Nemzetközi Szilvalekvárfőző Verseny rendezvényei között szerveztük meg a Vadrózsa néptánccsoport vendégszereplését A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendezvényen való szereplés a Beszterce-Naszód megyei néptáncosok számára anyaországi megjelenést biztosít, és segíti, hogy hasonló csoportokkal kapcsolatba lépjenek, további együttműködést alakítsanak ki. A projekt másik eleme Besztercén a Mandala színház vendégszereplése, mely a magyar nyelvű lakosság számára nyújt lehetőséget és egyben a magyar nyelvű kulturális életet színesíti. Olyan színpadi darabot szeretnénk elvinni a szórvány magyarsághoz, mely szórakoztató, nyelvi és kulturális, történelmi élményt ad. A Magyar Szórvány Napján 2015. november 15-én a Mandala dalszínház „Sólyom szárnyán” ünnepi műsorán magyar történelmi rockoperák válogatásán keresztül a magyar történelem elevenedett meg.. Rendkívül nagy érdeklődés mellett, még álltak is a teremben, több mint 200 fő, szórvány magyarság a megye területéről, állva tapsolta meg az elérzékenyült közönség. Kísérőrendezvényként a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értékeink megismerésért szolgálja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktár bemutatkozása, kiállítása. A magyar nemzeti értékek azokon belül a hungarikumok megőrzendő és egyedülálló értékek, ezért az összetartozás, az egység és a nemzeti tudat erősítése érdekében a nemzeti értékeinket össze kell gyűjteni, az értékeket ápolni, védelmezni, támogatni kell.

Kárpátok Eurorégió NEA Szakmai program 2013 – 2014

A Kárpátok Eurorégióért Regionális Fejlesztési Közhasznú Egyesület 2013 és 2014 években az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával szakmai program keretében valósította meg az „Emlékek, sikerek, megújulás: 20 éves a Kárpátok Eurorégió”, valamint a „Szakmai napok az összetartozás jegyében című projekteket.

A 2013 évi program támogatásával elemeztük és értékeltük a Kárpátok Eurorégió 20 éves tevékenységét, s az évforduló alkalmából elkészült ünnepi kiadványunk, valamint 2014. február 14-én Ünnepi Tanácsülést tartottunk Nyíregyházán. A találkozón a lengyel, a román, a szlovák és az ukrán delegáció tagjai is tájékoztatást adtak a legfontosabb feladataikról, a jelenleg futó projektekről és a szervezet 2014-2020 közötti prioritásairól.

A 2013 évi program további elemeként 2013. október 11-én szakmai tanulmányút keretében a tematikus határon átnyúló utakat, mint sikeres határon átnyúló projekteket (Andrássy út, Kastélyturizmus, Gótikus út) tekintettük meg. A megyei és határon átnyúló programok tervezése során elengedhetetlen a korábbi sikeres együttműködési programok megismerése.
A projekt keretében nemzetközi gazdasági konferenciát szervezetünk a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége (KMVSZ) partnerségében valamint a Kárpát Régió Üzleti Hálózat Zrt. (KRÜH Zrt.) közös szervezésében a Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán 2013. november 22-én „Jelenünk a jövőnk kezdete” címmel. A konferencián a kárpátaljai résztvevőkön túl anyaországi, felvidéki és erdélyi vendégek és előadók is részt vettek. Az esemény központi célja az volt, hogy bemutassák a szövetség által kidolgozott gazdaságfejlesztési tervet. Ez a terv alapul szolgálhat a Kárpát-medencei magyar gazdaságfejlesztési stratégia kárpátaljai ágának, s ezáltal lehetőséget biztosít arra, hogy összefogással kijelöljük azokat a fő kitörési pontokat, amelyek által a kárpátaljai magyarság versenyképes vállalkozói szektorral, növekvő gazdasági aktivitással rendelkezhet. Ez a célrendszer segítheti a magyarság megmaradását egy gazdaságilag és politikailag igen ellentmondásos térségen belül is.

A 2014 évi szakmai program a székely-szórvány-anyaországi tapasztalatcserét célozta. Közös fejlesztési lehetőségek keresése és kidolgozása volt a fő célja annak a konferenciának, amelyet „Szakmai napok az összetartozás jegyében” címmel szerveztünk 2014. június 28-án Csíkszeredán, a Szabolcs-Szatmár-Bereg, Beszterce-Naszód és Hargita megyei vezetők, polgármesterek és szakemberek részvételével. A rendezvény lehetőséget teremtett, hogy az ágazatonkénti véleményformálók szakmai témakörök mentén megoszthassák tapasztalataikat és közös programok, fejlesztési projektek kidolgozását mérlegelhessék. Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat elnöke a kölcsönös tapasztalatszerzés, egymástól való tanulás jelentőségét emelte ki, elmondta, számos testvér-települési kapcsolat működik az érintett megyei települések között, amelyeknek következtében komoly kapcsolatrendszer alakult ki a megyék civil szervezetei, egyházai, állami intézményei között. Ezeket szeretnék továbbgondolni együttműködési programok révén a két, illetve három megye között, uniós források közös lehívásával. Kiemelte a megyei önkormányzatok katalizátor szerepét a projektek kidolgozásában, ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy az elkövetkező pályázati időszakban szorosabb együttműködések alakulnak ki a vidékfejlesztés területén, lesznek közös programok, megerősödik a két-, illetve háromoldalú kapcsolat.

A működési támogatás lehetőséget ad a szervezet mindennapi tevékenységének fedezésére, partnerekkel kapcsolattartásra, új projektek kidolgozására, nemzetközi szervezetekkel való partnerség megerősítése, tagságunk megújítására.

Kárpátok Eurorégió NEA Szakmai program 2013

A Kárpátok Eurorégióért Regionális Fejlesztési Közhasznú Egyesület az „Emlékek, sikerek, megújulás: 20 éves a Kárpátok Eurorégió” című, NEA-NO-13-SZ-0236 azonosító számú pályázata az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Ennek egyik elemeként 2013. október 11-én szakmai tanulmányút keretében a Tematikus határon átnyúló utak, mint sikeres határon átnyúló projekteket (Andrássy út, Kastélyturizmus, Gótikus út) tekintettük meg.

A korábbi években a kiemelt megyei fejlesztéshez – nevezetesen a tiszadobi Andrássy kastély felújítása – kapcsolódóan az INTERREG IIIA Magyarország-Szlovákia-Ukrajna Szomszédsági Program 2004-2006 keretében sikeresen valósítottuk meg „Az Európai Andrássy út kialakítása, a kastély területén kulturális utak irodája feltételeinek előkészítése” projektet, majd annak folytatásaként a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 HU-SK 0801 számú „Kastélyturizmus a magyar-szlovák határ mentén” című projektet. A projekt célja a tematikus út megtervezése, valamint a tiszadobi Andrássy kastély és a határon túli (Szlovákia területén) Andrássy kastélyok és várak, intézmények közötti kapcsolat megteremtése, valamint a tervezési munkák elindítása. A program egy megvalósíthatósági tanulmány és különböző kiadványok elkészítését tette lehetővé. Ez a program alapul szolgált a Tiszadobon tervezett nagy beruházás elindításához.

A közelmúltban, 2013. október 11-én a Kárpátok Eurorégióért Regionális Fejlesztési Közhasznú Egyesület az „Emlékek, sikerek, megújulás: 20 éves a Kárpátok Eurorégió” című pályázat keretében, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával szervezte meg a megyei közgyűlés és önkormányzat képviselői számára ezen tematikus utak bejárását. A megyei és határon átnyúló programok tervezése során elengedhetetlen a korábbi sikeres együttműködési programok megismerése.

A határ menti területek együttműködése számos további konkrét pályázat keretében is megjelenik, melyek a közös értékeink megőrzését, kulturális, történelmi, innovációs hálózatok, tematikus utak kialakítását segítik. Több szlovák kezdeményezésű projekt támogató partnereként vett részt a Kárpátok Eurorégióért Regionális Fejlesztési Közhasznú Egyesület (gótikus út, állatkertek és kisvasutak együttműködése, valamint államok közötti kerékpár-út létrehozása stb.), ami a Szlovák Köztársaság Építésügyi Minisztérium részéről a szlovák eurorégiók támogatását, illetve a Kárpátok Eurorégió szlovák területének fejlesztését célozza.

A Kárpátok Eurorégióért Regionális Fejlesztési Közhasznú Egyesület az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége (KMVSZ) partnerségében, valamint a Kárpát Régió Üzleti Hálózat Zrt. (KRÜH Zrt.) közös szervezésében a Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán 2013. november 22-én nemzetközi gazdasági konferenciát szerveztek, ahol a kárpátaljai résztvevőkön túl anyaországi, felvidéki és erdélyi vendégek és előadók is részt vettek. Az esemény központi célja az volt, hogy bemutassák a szövetség által kidolgozott gazdaságfejlesztési tervet.

Virág László, a KMVSZ elnöke megnyitó beszédében kifejtette, hogy a szövetség 2013-as legfontosabb terve teljesült most, sikerült letenni az asztalra egy olyan tervezetet, amely alapul szolgálhat a Kárpát-medencei magyar gazdaságfejlesztési stratégia kárpátaljai ágának, s ezáltal lehetőséget biztosít arra, hogy összefogással kijelöljük azokat a fő kitörési pontokat, amelyek által a kárpátaljai magyarság versenyképes vállalkozói szektorral, növekvő gazdasági aktivitással rendelkezhet. Ez a célrendszer segítheti a magyarság megmaradását egy gazdaságilag és politikailag igen ellentmondásos térségen belül is.

A megnyitó után köszöntőt mondott dr. Orosz Ildikó házigazda, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnök asszonya, majd Seszták Oszkár – a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke – üdvözölte az egybegyűlteket. Magyarország kormánya részéről Vagács István és Torda Márta köszöntötte a jelenlévőket, valamint Tóth István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja és dr. Brenzovics László a KMKSZ alelnöke.

A terv bemutatása előtt két előadás hangzott el: először Majorné László Brigitta, a Kárpátok Eurorégió Nemzetközi Társaság elnöke a 20 éves jubileum apropóján beszélt a Kárpátok Eurorégió tevékenységéről; majd Szuhóczky Gábor közgazdász mutatta be a legfontosabb gazdaságfejlesztési prioritásokat az Európai Unió 2014-2020 közötti költségvetési időszakában.

A gazdasági terv szakmai megvalósulásáért, illetve a tanulmánykötet szerkesztéséért Pataki Gábor, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola gazdasági tanszékének munkatársa felelt, aki először bemutatta a tanulmányt, valamint az abban közreműködő szakembereket: Darcsi Karolina (társadalomtudományi rész), dr. Bacsó Róbert (makrogazdasági rész), Barkaszi Ferenc (az agrárstratégia kidolgozója), dr. Berghauer Sándor (turisztikai stratégia), Fejes Norbert (gazdasági befektetések).

Az előadássorozat első felében helyzetfeltáró elemzéseket ismertettek az előadók, majd az állófogadást követően bemutatták a stratégiai terv átfogó elképzeléseit. Ennek a tervnek a központi gondolatában az áll, hogy a kárpátaljai magyarság számára olyan gazdasági teret és lehetőséghalmazt kell biztosítani, amely által erősödik a térség megtartó szerepe, s így talán megfordíthatjuk a jelenlegi negatív demográfiai mutatókat. Ennek érdekében versenyképes vállalkozó szektort kell kiépíteni a magyarság körében (is), növelni kell a gazdasági autonómiát, emelni kell az emberi erőforrás szintjét és ennek megfelelését a piaci kihívásokhoz, valamint erősíteni kell a magyar-magyar kapcsolatrendszert, és így a Kárpát-medencei magyarság összefogásának a lehetőségét – mondta el Pataki Gábor a terv bemutatásánál.

Elhangzottak az átfogó terv konkrétabb kitörési pontjai is. Ennek megfelelően a gazdaságfejlesztési prioritás főbb ágazataivá kell (lehet) válnia Kárpátalján a turisztikának, az agrárgazdaságnak (intenzív gyümölcs és zöldség alágazatok), valamint bizonyos külső kritériumok teljesülése esetén a logisztikának és az ehhez kapcsolódó iparnak is.
A tanulmány készítői felvázolták, hogy a terv konkretizálását tovább kell folytatni, és válaszokat kell keresni azokra a kérdésekre, amelyek a konkrét cselekvési programokat, az ehhez szükséges forrásokat és azok effektív felhasználását írják le.

A stratégiai terv bemutatása után dr. Szórádi Sándor, a Szatmári Konzervgyár igazgatója tartott előadást a konzervipar sajátosságairól és kárpátaljai fejlődési lehetőségeiről.
Ezt követően fórumbeszélgetést tartottak, ahol társadalmi vitára bocsátották a stratégia tervet.

Végkövetkeztetésként a résztvevők levonták azt a tanulságot, hogy e terv akkor lesz eredményes és gyümölcsöző, a valós életben kivitelezhető, ha a munka nem áll meg, társadalmi konszenzus révén a fő csapásirányok mentén magyarságunk elkezd valódi, értéket teremtő gazdasági programokat megvalósítani.

 

A magyarságnak van közös jövője, a nemzet jövője

Szakmai napok az összetartozás jegyében

Közös fejlesztési lehetőségek keresése és kidolgozása volt a fő célja annak a konferenciának, amelyet Szakmai napok az összetartozás jegyében címmel szerveztek 2014. június 28-án Csíkszeredában, a Szabolcs-Szatmár-Bereg, Beszterce-Naszód és Hargita megyei szakemberek részvételével. A rendezvény lehetőséget teremtett, hogy az ágazatonkénti véleményformálók szakmai témakörök mentén megoszthassák tapasztalataikat és közös programok, fejlesztési projektek kidolgozását mérlegelhessék. A program Hargita Megye Tanácsa, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, a Kárpátok Eurorégióért Regionális Fejlesztési Közhasznú Egyesület és a Hargita Megyéért Egyesület közös szervezésében a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósul meg…

Egyesületünkről

Az eurorégió olyan behatárolt földrajzi területet jelöl, amely egy, két vagy több ország adott területeit foglalja magába, melyek megállapodtak abban, hogy összehangolják tevékenységüket a határ menti térségek eredményesebb fejlesztése érdekében.

Carpathian Euroregion

Carpathian Euroregion

Címkefelhő

AjakBalkányBerbécsvásárBeszterceCarpathian Small AviationCsíkszeredaCsíkszékDemokratikus Átalakulásért IntézetDnyeszter EurorégióENIENPIETTEUEurópaFejlesztésHatármentiHatáron átnyúlóHatékonyságInfrastruktúraIvano-FrankivskJószomszédsági napokKassaKerekasztal megbeszélésKisrepülőgépKárpátaljaKárpátok EurorégióKárpátok Eurorégió TanácsLengyelLovagkirályMagyarMegyeházaNEANemzeti összetartozás

© Minden Jog Fenntartva | Kárpátok Eurorégióért Regionális Fejlesztési Közhasznú Egyesület