Maas-Rajna Eurorégió (EMR)

Az együttműködés előzményei a Maas-Rajna Eurégióval

 • A Maas-Rajna Eurégió Hollandia, Németország és Belgium 5 határ menti tartományának, megyéjének együttműködése
 • 25 éves múltra, tapasztalatokra tekint vissza
 • Területe 10.000 km2 mintegy 3,5 millió lakossal
 • A nyugat-európai eurégiókra jellemzően jelentős európai támogatásokat élveznek, az éves költségvetésük 20 millió €

Első lépések

 • 1997. kapcsolat felvétel
 • 1998. március – 1999. április 28. projekt
 • a Nemzetközi Titkárság és Nemzeti Irodák infrastrukturális fejlesztése,
 • célorientált tapasztalatcsere,
 • Stratégiai Fejlesztési Program kidolgozása

Az együttműködés mérföldkövei

 • 1999.04.27.  A Kárpátok Eurorégió Tanácsa határozatot hozott az együttműködés folytatásáról
 • 1999.06. 11.  A Maas-Rajna Eurégió Vezető Testülete elfogadta a határozatot
 • 2000  Az együttműködési modul továbbfejlesztése és támogatási lehetőségek kutatása

 „ÉLŐ TISZA”  Program – Magyar Nemzeti Fél javaslata

 • Az „ Élő Tisza” programot a Kárpátok Eurorégió Tanácsa 2000. november 3-i XXIX. ülésén Nagybányán (Románia) fogadta el.
 • A Tisza folyó egyedi természeti értéket képvisel, s vízgyűjtő területét országhatárok szabdalják szét.
 • A Magyar Nemzeti Fél javaslata szerint a Tisza vízgyűjtő területét egységes, egyedi ökológiai térnek kell felfogni, minden Nemzeti Fél közös, felbecsülhetetlen értékének.
 • Az „Élő Tisza” program először két, illetve a három oldalú együttműködésként indult az érintett térségek bevonásával.
 • Majd a Maas-Rajna Eurégióval évek óta fennálló együttműködésünk több éves programjának, projektjeinek ez lett az alapja.

„Élő Tisza” nemzetközi vonatkozásban – GST projekt 2001-2005

 • A Kárpátok Eurorégió és a Maas-Rajna Eurégió együttműködése erre a javaslatra alapozódott
 • Környezetvédelmi és vízgazdálkodási szakemberek bevonásával szakmai tapasztalatcsere program az EU integráció folyamatában
 • 2001  Első pályázat – Kísérleti projekt Magyarországon
 • 2003  Második pályázat Romániában Háromoldalú projekt  – EMR-Magyarország-Románia
 • 2005 Harmadik pályázat Szlovákiában és Lengyelország
 • Zárószeminárium 2005 november 14-15 Kassán, Szlovákia
 • FLAPP projekt – Interreg IIIC

Interreg IIIC – FLAPP projekt (Árvíz elleni védekezés és megelőző    politika kialakítása a határterületeken)

 • Az EU Bizottság a kohéziós politika a növekedés és a munkahelyteremtés támogatására  előkészített Közösségi Stratégiai Irányelvek 2007-2013 között kiemelten kezeli a határ menti együttműködés keretein belül a határon átnyúló vízgazdálkodás és árvízellenőrzés kérdését.
 • Közös probléma, mely a határoknál nem áll meg, csak együttgondolkodva, cselekedve kezelhető.
 • Kezdeményezés – EMR vezető partner – egész Európára kiterjedő  hálózat – INTERREG IIIC program  keretében 2004. december – 2007. augusztus
 • A Nemzetközi Titkárság koordinálásával a Kárpátok Eurorégió térségében

FLAPP partnerek

Szerteágazó hálózat Európában – 14 ország – 37 partner – Költségvetése: 1.672.850 €

 • 11 partner a Kárpátok Eurorégió térségéből,
 • ebből 9 magyar tag, elsősorban a vízügyi igazgatóságok (Nyíregyháza, Debrecen, Miskolc, Gyula, Győr, Szeged központú vízügyi igazgatóságok
 • valamint a Kárpátok Eurorégió Nemzetközi Titkársága, a Debreceni Egyetem, Budapest 2. kerületi önkormányzat

Célkitűzések

 • A már meglévő, jól működő európai védekezési rendszerek megismertetése az érintettekkel, valamint a sikeres gyakorlat átadása (megelőzés, figyelmeztetés, árvíz vagy szárazság okozta válság megoldási gyakorlata),
 • Kifejleszteni a gyakorlatban a lehető legjobban alkalmazható integrált stratégiát, illetve javaslatokat kell tenni az Árvíz Keretirányelv kialakításához,
 • Ezen célkitűzések figyelembe veszik a környezet védelmét , a 3P filozófiát (egyensúly fenntartása a profit, a föld és az emberiség tekintetében)
 • Folyamatos konzultáció mellett integrált vízgazdálkodási stratégia kialakítása az egyes régiókban,
 • Hálózat kialakítása az érintett térségekben

Projektindító konferencia – 2005. március 21-22. Maastricht

A végrehajtás során a munka öt munkacsoportban (úgynevezett komponensben) folyik>

 1. komponens: Menedzsment és koordináció
 2. komponens: Vízgazdálkodási információ kezelés (WIM)
 3. komponens: Árvízvédelem (FP)
 4. komponens: Ökológiailag fenntartható vízgazdálkodás (ESW)
 5. komponens: Árvízvédelmi támogató rendszerek (SCM)

A magyar fél a C5 (Árvízvédelmi támogató rendszerek) bizottságban meghatározó szerepet tölt be, s a bizottság társelnökét is a magyar fél adja Kóthay László, a TIKÖVIZIG igazgatója személyében.
Projekt első évének eredményei – 2005 év

 • 41 projekt tapasztalatainak („Best practice”) bemutatása az extraneten
 • 6 szakmai tanulmányút
 • 2 konferencia
 • 3 partner kezdeményezés
 • Kísérleti határon átnyúló árvíz térképek
 • Útmutató a lakosság számára
 • Tanulmányok árvízvédelmi rendszerek támogatására

2006 év eredményei:

 • FLAPP projekt – 2 féléves konferencia
 • 1. Enniskillen, Írország
 • >2. Debrecen, Magyarország
 • + Tanulmányutak a tagterületeken
 • Közbenső és féléves előrehaladási beszámolók és pénzügyi jelentések
 • A tevékenység koordinálása, szakmai találkozók szervezése
 • Új finanszírozási lehetőségek és új közös együttműködési területek feltárása

A  Kárpátok Eurorégió Nemzetközi Titkárság szerepe a projektben

 • A magyarországi, illetve a KE területén a projektterv megismertetése, a végrehajtott tevékenységek koordinálása
 • Workshop-ok és konferencia szervezésében közreműködés
 • Aktív részvétel a projekt PR tevékenységében
 • Az információ, kapcsolatok, hálózatok, tapasztalatok szerzése és megosztása az INTERREG  projekt megvalósítása során (közbenső, féléves előrehaladási és pénzügyi jelentések készítése)
 • Partnerek felkutatása jövőbeni konkrét projekt elképzelésekhez

Az együttműködés jövője

 • Tagság Európai hálózatokban: az Európai Határ Régiók Szövetsége, a FLAPP hálózata
 • Az itt szerzett tapasztalatok, kapcsolatok kiváló alapot biztosítanak az euroregionális együttműködés kiterjesztésére
 • Az európai programok lehetőséget biztosítanak a CADSES, valamint a jövőbeni INTERREG programokban történő részvételre, így az INTERREG IV programban, s ezek keretében a további együttműködésre.
 • Ezentúl a két eurorégió központi struktúrái és egyes tagstruktúrái közötti kapcsolatok továbbfejlesztése lehetséges.

Sajtótájékoztató – 2006. április 16. – www.flapp.org

FLAPP: Az árvízvédelem és megelőző intézkedéseinek irányelvei a határmenti területeken – Az árvízzel szembeni veszélytudat csökkenti a kockázatot és életeket menthet

ENNISKILLEN, Észak-Írország – A 2002-es augusztusi pusztító árvíz után az Elba területén ismét árvíz okoz jelentős károkat. A Duna és annak egyik fő mellékfolyója szintén kritikus vízszintet ért el. Az árvíz egy természetes jelenség, melyet még a kormányok által tett erőfeszítések sem tudnak megakadályozni, viszont meg lehet előzni a bajt. Az olyan krízis helyzetekre fel lehet készülni, amikor az emberek nem tudják mitévők legyenek. A lakosság informálása a veszélyről életeket menthet és időt adhat az érintetteknek az értékeik megmentésére.

Az „árvízzel szembeni veszélytudat” volt a központi témája annak a nemzetközi konferenciának, ami 2006. április 6-7-én került megrendezésre Enniskillenben (Észak-Írország), Európa különböző országaiból érkező vízügyi szakértők bevonásával. Az EU által támogatott FLAPP projekt keretein belül a szakértők azt is megvitatták, hogy az árvíz veszélyeztetett területeken élő emberekben hogyan tudatosítsák azokat a lehetséges veszélyhelyzeteket, amikkel találkozhatnak árvíz idején.

Áradás: Terv, Felkészülés, Védekezés:

“Az egyének szintén felelősséget vállalnak a családjuk és tulajdonuk védelméért” mondta Tom Bolger, a Közmunka Hivatal munkatársa a konferencia első munkanapján. Egy nagyszerű példát mutatott be arra vonatkozóan, hogyan lehet a lakosság árvízzel szembeni veszélytudatát fokozni. A kockázatokról és az árvízzel szembeni teendőkről szóló megfelelő kommunikációs rendszer kialakítása a lakosság felé az árvíz okozta károk és áldozatai számának csökkentéséhez jelentős mértékben hozzájárulhat. 2005-ben az Ír Köztársaság egy új nemzeti politikát dolgozott ki az árvíz okozta kockázatok csökkentésére. Ennek az új megközelítésnek az elemei tartalmazzák az árvízzel való együttélés elfogadását illetve nyilvánosan hozzáférhető árvíz kockázati információkat és térképeket is magában foglal. Információs kézikönyvekhez hozzá lehet jutni illetve a nemrég kibővített honlap (www.flooding.ie) praktikus tippeket tartalmaz arra vonatkozólag, hogy mit tegyünk árvíz előtt, közben és után.

Útmutató a lakosság számára:

A konferencia második napján egy másik példát láthattunk a lakosság árvízzel szembeni veszélytudatának fokozásáról. Az egyik szekcióülésen Peter Notten,  a hollandiai Waterboard Roer & Overmaas intézmény munkatársa bemutatta, hogy a Meuse folyó mellett élő embereket hogyan informálják a lehetséges árvíz okozta veszélyekről. Ez a helyi információs program brossúrák kiadását és terepgyakorlatok szervezését is tartalmazza.>

A konferencia zárásaként a szakemberek általános irányvonalakat fogalmaztak meg a veszélyeztetett területen élők számára, az árvíz következményeinek csökkentésével kapcsolatban. Ezek az irányvonalak nemcsak egy bizonyos területre vonatkoznak, hanem egész Európában alkalmazhatóak.

Mi a FLAPP?

FLAPP: ”Az árvízvédelem és megelőző intézkedéseinek irányelvei a határmenti területeken”. EU által támogatott hálózat, melyen keresztül helyi és regionális vízügyi szakemberek Európa különböző országaiból osztják meg szakmai tapasztalataikat és szaktudásukat az árvíz megelőzéssel és előrejelzéssel, árvíz esetén pedig az evakuálással és a kockázatok csökkentésével kapcsolatban.

A FLAPP 37 intézményt tömörít magába 14 országból, kilenc vízgyűjtő területről.

2007. június 13-15. FLAPP zárókonferencia – SajtóközleményFLAPP:Árvíz tudatossági és megelőzési politika a határos területeken
„Kihívások és megoldások az integrált folyómedrek kezelésére Európában”

Az állampolgárok jobban védve vannak az árvízzel szemben,ha a határos országok tudósai együttműködnek

Zaragosa,Spanyolország-2007 június 13-14-én 12 ország közel 150 árvízi tudósa és politikusa fog találkozni Zaragozában,Spanyolországban,hogy megbeszéljék a javaslatokat az együttműködés javítására a hatóságok közötti árvíz menedzselés terén. A FLAPP hálózat utolsó konferenciáját az Ebro Folyómeder Szervezete szervezi Zaragosában.
A klímaváltozás folyamatának következtében a föld felszíni hőmérséklete,csakúgy mint a tenger szintje emelkedik, és több extrém időjárási állapot is előfordulhat. Egy legutóbbi példa az extrém felhőszakadás volt, ami 2007  márciusában pusztító árvizet okozott az Ebro régióban.. Habár az árvizek természeti jelenségek,amiket nem lehet mindig megelőzni, a klíma növelte előfordulásuk esélyét. Ezért még fontosabbá vált a folyó összefüggő folyótestként való kezelése,a forrástól a torkolatig. A költségek csökkenhetnek, az állampolgárokat jobban meg lehet védeni ha a hatóságok  mindkét oldalon szorosan együttműködnek.

Mi a FLAPP?
A FLAPP jelentése Árvíz tudatossági és megelőzési politika a határos területeken .Ez egy EU által finanszírozott hálózat, melyen keresztül helyi és regionális árvízi tudósok  Európából megosztják tudásukat és tapasztalataikat , hogy hogyan kell megakadályozni és megjósolni az árvizeket, evakuálni az embereket és limitálni a károkat,ha az árvíz bekövetkezne.
Az utolsó FLAPP konferencia alatt, be fogják mutatnia a hálózat utolsó termékeit, és megtárgyalják őket helyi és regionális, nemzetközi és európai döntéshozókkal éppúgy,mint az árvízkezelési tudósokkal. Az összes FLAPP partner utolsó elkészült termékei összesítve a következők:

 1. Egy könyv jó gyakorlatokkal regionális és helyi szinten
 2. Egy közös szemlélet az árvízkezelés fejlesztésére a határokon át
 3. Praktikus politikai javaslatok az európai kormányok különböző szintjein

Miért Zaragoza?
Manapság Zaragoza az a hely,ahol egy internacionális vízügyi tanácskozásra kerül sor. A döntéshozók és a hivatást gyakorlók a világ minden tájáról találkoznak egymással Zaragozában,  egy vízzel összefüggő  esemény változatossága közben, ami elvezet a nemzetközi EXPO-hoz  2008-ban  a  Víz és Fenntartható fejlődésről  és az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Vízi Dekád 2005-2015 szerkezetéről.
A vízkezelés jó gyakorlatának cseréje
A FLAPP projekt alatt Európa különböző régióiból származó vízügyi menedzserek kicserélték gyakorlati tapasztalataikat a vízkezelésről regionális és helyi szinten .Jó gyakorlati példákon alapulva a hálózat elemezte, milyen akadályokkal és kihívásokkal kell szembenézni- különöse a határterületeken- ha az integrált folyómeder szemlélet(a forróstól a torkolatig) az árvízi intézkedések megvalósítását veszi alapelvül.

Projekt vásár
Az utolsó FLAPP konferencia óta az európai árvízi szakemberek növekvő együttműködésére mutat, és a más EU projektek  hasonló eredményekkel való kapcsolata felhívás arra ,hogy projektjük eredményeit bemutassák. Ebből a célból az  utolsó FLAPP konferenciával párhuzamosan lesz megtartva az Európai projekt vásár.

Tanulmányi látogatás
A konferencia előtt két tanulmányi látogatást szerveznek. Először Panpolába látogatnak,ahol  bemutatják az arra vonatkozó tapasztalatokat, hogyan kell helyreállítani a folyam menti természeti környezete és alföldet. A másik tanulmányi kirándulás alatt a   Confederación Hidrográfica del Ebro. C. H. E. Meder Feldolgozási Központban elmagyarázzák hogyan folyik a munka és milyen eszközöket használnak.

Megjegyzés az újságíróknak
Minden újságírót meghívnak,hogy részt vegyen egy konferencián, 2007. június 13-án, szerdán, reggel. Az újságírói eligazítás 10.30-kor lesz. A mellékletben megtalálja a konferencia programját. A konferencia  eredménye a FLAPP hírlevélben lesz nyilvánosságra hozva, Főáram. A hírlevél megtalálható a www.flapp.hu.org oldalon.

Megjegyzés a szerkesztőnek
Mi a FLAPP?
A FLAPP jelentése Árvíz tudatossági és megelőzési politika a határos vidékeken. Ez egy EU 
Által finanszírozott hálózat ,melyen keresztül helyi és regionális árvízi tudósok Európából,megosztják tudásukat és tapasztalataikat, hogyan kell megakadályozni és megjósolni az árvizeket, evakuálni az embereket és limitálni a károkat, ha az árvíz bekövetkezne.

Partner szervezetek
A FLAPP Hálózat 12 különböző európai ország 35 szervezetéből áll. A partnerek  kiterjednek  különböző vízgyűjtő területekre, többek között a Duna,Tisza, Ebro,Meuse,Rajna,Elba és Oder folyók. 3 partner nem EU-s ország (Románia, és Szerbia-Montenegró).  A FLAPP résztvevők  kiterjednek  a helyi és regionális vízkezelési egyetemi tudósok operációs szintjére .A FLAPP hálózat vezető partnere a Meuse-Rajnai Eurorégió. Lásd a térképet a partner elhelyezkedését és vízgyűjtő területeit.

Remélt eredmény
A hálózat 2005 januárjától 2007 augusztusáig működik. Hosszú távú gyakorlati ötleteket fejlesztenek ki a folyók szabályozására és a patakokéra oly módon,hogy védjék a természetet csakúgy mint óvják az európai közösséget és gazdaságot. A FLAPP hálózat be fog mutatni egy jó gyakorlati könyvet a z európai régiók vízkezelésének néhány konkrét  példájával. Gyakorlati ismeretekre és tapasztalatokra alapozva a FLAPP hálózat megformált egy integrált szemléletet a folyók szabályozására a határos területeken, és létrehozta a javaslatok politikáját.

INTERREG IIIC program
A FLAPP vezetése támogatásokat kap a program tőkéjéből, a  közösség initiatív INTERREG IIIC nyugati zóna programjának keretében. Az INTERREG IIIC egy EU által támogatott program, ami segít az Európai régiók társaságainak együtt dolgozni a közös projektben. Ezek a projektek felhatalmazzák a régiókat,hogy megosszák tudásukat és tapasztalataikat, ami segít nekik kifejleszteni az új megoldásokat a gazdaságra, környezetre és szociális kihívásokra. Az összes Európai uniós régiók 98%-a részese az INTERREG IIIC projektnek. Több mint 250 INTERREG IIIC projekt működik, magába foglalva 2500 helyi és regionális szereplőt 50 országból, ezek 20%-a új EU-tag. Több információ: www.interreg3c.net

Lemondás

Ez a sajtóközlemény a szereplők nézőpontját tükrözi,.A közösség menedzsment vezetése az ivitiatív INTERREG IIIC Nyugati zóna programban nem  felelős az itt közölt információk semmilyen használatáért.

Egyesületünkről

Az eurorégió olyan behatárolt földrajzi területet jelöl, amely egy, két vagy több ország adott területeit foglalja magába, melyek megállapodtak abban, hogy összehangolják tevékenységüket a határ menti térségek eredményesebb fejlesztése érdekében.

Carpathian Euroregion

Carpathian Euroregion

Címkefelhő

AjakBalkányBerbécsvásárBeszterceCarpathian Small AviationCsíkszeredaCsíkszékDemokratikus Átalakulásért IntézetDnyeszter EurorégióENIENPIETTEUEurópaFejlesztésHatármentiHatáron átnyúlóHatékonyságInfrastruktúraIvano-FrankivskJószomszédsági napokKassaKerekasztal megbeszélésKisrepülőgépKárpátaljaKárpátok EurorégióKárpátok Eurorégió TanácsLengyelLovagkirályMagyarMegyeházaNEANemzeti összetartozás

© Minden Jog Fenntartva | Kárpátok Eurorégióért Regionális Fejlesztési Közhasznú Egyesület