ENPI Projektek

ENPI projektek

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC 2007-2013 Határon Átnyúló Együttműködési Program által támogatott HUSKROUA/1101/066 azonosító számú, „A határrégiók fenntartható fejlesztése a Kárpátok Eurorégió hatékony működtetésével” című ENPI projekt

A Magyarország – Szlovákia – Románia – Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program a 2007-2013-as programozási időszakban kerül megvalósításra a programban résztvevő tagállamok Ukrajnával szomszédos határain. Az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz (ENPI) finanszírozási forma az Unió külső határai mentén történő határon átnyúló együttműködések támogatását szolgálja.

A Magyarország – Szlovákia – Románia – Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 3. pályázati felhívására a 4. Prioritásának (Emberek közötti együttműködés) 4.1. Intézkedése (Intézményi együttműködés) jegyében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, mint főpályázó „A határrégiók fenntartható fejlesztése a Kárpátok Eurorégió hatékony működtetésével” címmel pályázatot nyújtott be 2012 januárjában.

A pályázat benyújtásának indokoltságát és hátterét az adta, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye mindig is meghatározó szerepet játszott a Kárpátok Eurorégió életében, a Nemzetközi Titkárságnak 1999 év óta ad otthont Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Magyarország. Külön aktualítást adott kezdeményezésünknek, hogy a 2011. november 30-án a Megyeházán tartott Tanácsülésen a Kárpátok Eurorégió Tanács soros elnökévé választotta Seszták Oszkár elnök urat két évre.

A Megyei Önkormányzat, mint a területfejlesztés meghatározó szereplője a jövőben kiemelt területként kívánja kezelni a határ menti együttműködést.
A projekt mind a 4 tagország célterületét lefedi, gyakorlatilag a Kárpátok Eurorégió területének nagy részét.

A projekt Vezető Partnere a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, partnerek a Kárpátok Eurorégióért Regionális Fejlesztési Közhasznú Egyesület (Magyarország), szlovák oldalról a Kárpátok Eurorégió Egyesület, román oldalról a Kárpátok Eurorégió Alapítvány, ukrán oldalról a Regionális Fejlesztési Intézetek Nemzetközi Egyesülete (IARDI) és az Ivano-Frankovszk Vállalkozói Központ.

A társult partnerek köre igen széles: Európai Határ Régiók Szövetsége (AEBR, Gronau, Németország), Kárpátalja Megyei Tanács, Ivano-Frankovszk Regionális Tanács, Csernovci Regionális Tanács (Ukrajna), Máramaros Megyei Tanács, Szatmár Megyei Tanács (Románia), valamint az EuroClip-EuroKapocs Közalapítány (Magyarország).

„A határrégiók fenntartható fejlesztése a Kárpátok Eurorégió hatékony működtetésével”című projekt Hírlevele

A Kárpátok Eurorégió Stratégiája 2020

A Kárpátok Eurorégió Stratégiája 2020+

A Kárpátok Eurorégió Stratégiája 2020 könyv

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC 2007-2013 Határon Átnyúló Együttműködési Program összegzése

Meghívó a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2014-2020-as időszakra vonatkozó megyei fejlesztési terveinek kiegészítése az Érintett Operatív Programok lehatárolásával a célzott forrás felhasználás érdekében

TÁMOP-7.2.1-11/K-2015-0003 kódszámú projekt járási rendezvényt követő előadásra Kárpátok Eurorégióért Regionális Fejlesztési Közhasznú Egyesületének 2014. évi közbeszerzési terve

Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Szállítási szerződés eszközbeszerzésről

Specifikus célok:

  • A Kárpátok Eurorégió szerepének erősítése a határokon átnyúló együttműködésben, új megközelítés az európai regionális fejlesztésben.
  • Hatékony döntéshozatali eljárás folyamat biztosítása a határ menti régiókban a meglévő eszközök és új eszközök alkalmazásával a fenntartható fejlődés érdekében.
  • Új szintű hatóságok közötti együttműködés kialakítása, az önálló kormányzás, valamint a civil szervezetek és más érdekeltek bevonásával új lehetőségek feltérképezése a regionális fejlesztés területén.

A projekt keretében nemzetközi szakértői csoportokat hozunk létre, terveink között szerepelnek nemzetközi konferenciák, kerekasztal megbeszélések, konzultációk, partner találkozók, workshopok szervezése minden partner régióban, valamint kutatás, helyzetelemzés, koncepció, akcióterv kidolgozása, stratégia felállítása, képzések szervezése, projektek kidolgozása, adatbázis létrehozása a legjobb gyakorlatokról, új struktúra kiépítése a Kárpátok Eurorégióban az ajánlások alapján.

A projekt fő célja a határ menti megyék, egyben a Kárpátok Eurorégió tagmegyéi, együttműködésének fejlesztése, az eddigi tapasztalatok, az európai legjobb gyakorlatok feltérképezésével új hatékony struktúra kiépítésére javaslat előkészítése, egyidejűleg a Kárpátok Eurorégió nemzeti irodáinak megerősítése, hatékony szervezeti struktúra kiépítése nemzetközi tapasztalatokra építve.

A Kárpátok Eurorégió projekt által lefedett területére készülő stratégia kidolgozásához sikerült egy nemzetközi szakértői hálózatot kiépíteni. A stratégia kidolgozásánál alapvető szempont az EU, illetve az ENI új prioritásaira építeni, és új projekteket előkészíteni.

A projekt időtartama 22 hónap : 2013. december 24- 2015. október 23.

Egyesületünkről

Az eurorégió olyan behatárolt földrajzi területet jelöl, amely egy, két vagy több ország adott területeit foglalja magába, melyek megállapodtak abban, hogy összehangolják tevékenységüket a határ menti térségek eredményesebb fejlesztése érdekében.

Carpathian Euroregion

Carpathian Euroregion

Címkefelhő

AjakBalkányBerbécsvásárBeszterceCarpathian Small AviationCsíkszeredaCsíkszékDemokratikus Átalakulásért IntézetDnyeszter EurorégióENIENPIETTEUEurópaFejlesztésHatármentiHatáron átnyúlóHatékonyságInfrastruktúraIvano-FrankivskJószomszédsági napokKassaKerekasztal megbeszélésKisrepülőgépKárpátaljaKárpátok EurorégióKárpátok Eurorégió TanácsLengyelLovagkirályMagyarMegyeházaNEANemzeti összetartozás

© Minden Jog Fenntartva | Kárpátok Eurorégióért Regionális Fejlesztési Közhasznú Egyesület