Carpathian Euroregion

Szlovákia


A szlovákiai önkormányzatok társult tagként, a Meciar-kormányzat idején nem vehettek részt ténylegesen az eurégió munkájában. 1999-ben az új szlovák kormány is hozzájárult ahhoz, hogy a két keleti régió (a kassai és az eperjesi) teljes jogú tagként belépjen az eurégióba. Így a Kárpátok Eurorégió területe 1999. évre  már több mint 160.000 km2-re terjed ki, s az itt élő lakosság száma is eléri a 16 milliót, a népsűrűsége pedig a 98,9 fő/km2-t .
A Szlovák Nemzeti Fél koordinálja a Katasztrófa-elhárítási Munkabizottság tevékenységét.

Románia


A romániai megyék belépése ugyancsak ellentmondásosan alakult az Illiescu kormányzat alatt. Kezdetben a jelentkező két megye csak megfigyelői státuszban vett részt a szervezet munkájában, de 1993 végén a Kárpátok Eurorégió Tanácsa elfogadta Szatmár és Máramaros megyék hivatalos jelentkezését és így ezek a romániai megyék teljes jogú tagokká váltak. A román kormány azonban rövid időn belül ezt a lépést semmisnek nyilvánította, s így ezek a megyék kénytelenek voltak visszatérni a megfigyelői státuszukhoz.
1997 elején a romániai választásokat követően Szatmár és Máramaros megyék ismét teljes jogú tagokká váltak, s öt új román megye (Bihar, Szilágy, Botoşani, Suceava és Hargita) is kérte felvételét az interregionális szövetségbe.
A Román Nemzeti Fél koordinálja a Kereskedelmi Munkabizottság tevékenységét.

Lengyelország


Az alapító önkormányzatok elhatározták 1993 elején, hogy összehangolják közös határmenti területeik fejlesztését, között volt Lengyelországból a Krosnoi és a Przemy¶li vajdaságok A megalakulás után csatlakoztak Lengyelországból a Rzeszowi és a Tarnowi vajdaságok. A közigazgatási reformot követően, 2000. január 1-től a Podkarpackie Régió lett a Kárpátok Eurorégió lengyelországi tagja.
A Lengyel Nemzeti Fél koordinálja a Turisztikai és Ökológiai Munkabizottság tevékenységét.

Ukrajna


Az alapító önkormányzatok elhatározták 1993 elején, hogy összehangolják közös határmenti területeik fejlesztését, között volt Ukrajnából a Kárpátalja oblaszty. A megalakulás után csatlakoztak Ukrajnából Ivano-Frankivszki, Csernyivci és Lvivi oblasztyok
Az Ukrán Nemzeti Fél koordinálja a Szociális infrastruktúra Munkabizottság tevékenységét.