Carpathian Euroregion

Regionális Fejlesztési Munkabizottság (Magyarország) 

Célja , hogy szervezze és koordinálja azokat a tevékenységeket, amelyek elősegítik az együttműködést a tagok között, a régió területén konkrét fejlesztési tervek kidolgozását, más nemzetközi szervekkel együttműködés kezdeményezése.
Az első években a Kárpátok Eurorégió komplex regionális fejlesztési programjának előkészítése, valamint a kereskedelemfejlesztő központok hálózatának kialakítása a Kárpátok Eurorégióban jellemezte tevékenyégünket.
A Regionális Fejlesztési Munkabizottság aktívan vett részt a Maas-Rajna Eurégió által kidolgozott stratégia program előkészítésében (1999), majd 2004. évben a Stratégiai Fejlesztési Program kidolgozásában, mely az ezt követő években - a Tanács jóváhagyását követően - a tevékenységünk irányát határozta meg.   
A fejlesztési program gyakorlati megvalósítását szolgáló pályázati tevékenységet az utóbbi években a Kárpátok Eurorégióért Regionális Közhasznú Egyesületen keresztül végezzük 

Szociális infrastruktúra /Oktatás, kultúra, sport Munkabizottság (Ukrajna) 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Pedagógiai Intézet kezdeményezésére indult el a Kárpátok Eurorégió Vándorlegény Szakmai Tanulmányverseny, mely hagyományos rendezvénnyé vált az elmúlt évek során. Egyéb nemzetközi konferenciák szervezése (Könyvtárak szerepe az átmenet időszakában), kiállítások (Ezüst négyszög képzőművészeti kiállítás) jellemzik munkájukat.
Kiemelném az Ungváron szervezett Mozgáskorlátozottak és Fogyatékosok Fesztiválját, mely a hasonló sorsú emberek közötti kapcsolatfelvételre, illetve kreatív képességeik bemutatására nyújt lehetőséget, valamint a "PADJUN EURODANCE" Gyermekek és Fiatalok Nemzetközi Fesztiváljának megszervezését. Az ukrán fél kezdeményezésére jött létre a Múzeumok Szövetsége, ezentúl kezdeményezték az oktatási szakemberek együttműködését (Ivano-Frankovszk), és számos  sportrendezvény került megszervezésre (Kárpátok Eurorégió Nemzetközi Atlétikai Verseny, Nemzetközi Ifjúsági Sportjátékok, Kárpátok Eurorégió Kosárlabda Kupa). A Kárpátok Eurorégió Ukrán Nemzeti Fél (Lviv, Ivano-Frankivsk, Chernivci és Zakarpattya megyék) szervezte a "Miss Kárpátok Eurorégió" elnevezésű verseny első fordulóját 2004. évben.

 
Az utóbbi években hagyományosan szervezik a Kárpátok Eurorégió Kulturális Napokat és Folklór fesztivált  Nagybányán. Hálózat jött létre a könyvtárak, statisztikai hivatalok és levéltárak között is.

 

Katasztrófa elhárítási Munkabizottság (Szlovákia) 

Rendszeresen ülésező munkabizottság, mely tevékenységét a katasztrófa elhárítás, speciális közös gyakorlatok, NATO gyakorlatok, szakmai bemutatók, s a határon átnyúló információcsere fejlesztésére összpontosítja. Ezen a területen rendkívül fontos a személyes kapcsolat, mely veszély esetén az együttműködést jelentősen megkönnyíti. 2001 évben létrehozták az Állategészségügyi Albizottságot a közös állategészségügyi tevékenység céljából.

Kereskedelem Fejlesztési Munkabizottság (Románia)

Elsősorban nemzetközi kiállításokon és vásárokon a vállalkozások megjelenítését, a Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetségének létrehozását (2003) célozták meg. Ezentúl különböző témákban például a KE tagországok közötti kerekedelmet akadályozó tényezőiről, a szomszédos országok vám, adó és egyéb a vállakozások közötti kapcsolatot érintő kérdéseket vitatták meg. Az elmúlt években számtalan konferenciát, üzletember találkozót szerveztek, kapcsolva azokat nemzetközi kiállításokhoz, és egyéb rendezvényekhez, mint például a Nagybányán minden év szeptemberében megrendezésre kerülő "Gesztenye Napok" és Városnap rendezvénysorozathoz 

Turisztikai és Ökológia Munkabizottság (Lengyelország)

A Kárpátok Eurorégió térségének környezetvédelmi, turisztikai feladatainak összehangolását tűzte ki célul megalakulásakor, s ennek az első nagy eredménye a Kárpátok Eurorégió turisztikai térképének elkészítése volt. 
A térkép 5 nyelvű tájékoztatót tartalmaz a Kárpátok Eurorégió területén levő határátkelőhelyekről, megjelölték a nemzetközi, kishatár átkelőket, vasúti és közúti átkelőhelyeket, s azt hogy hol milyen szolgáltatás vehető igénybe.
Majd megújítva később újra kiadásra került, a későbbi években számos, a Kárpátok Eurorégió turisztikai látványosságait bemutató, kiadvány jelent meg, s tárgyaltak ehhez kapcsolódó témákról, mint például a kerékpárutak helyzetéről, a tematikus útvonalakról tanulmány készült. A Kárpátok Eurorégió Nemzetközi Turisztikai kiállításának évek óta Krosno (Lengyelország) városa ad otthont. A Szlovák fél kezdeményezésére a tagországok szakértőinek bevonásával az "Utazás a Kárpátokban" kiadvány sorozat jelent meg, a Kárpátok Eurorégió természeti és épített kulturális szépségeit, örökségeit feltérképezve.

A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség Regionális Fejlesztési Munkabizottságának rendezvényei 2006 második felében

A Kárpátok Eurorégió által elfogadott stratégiai program fejlesztési céljainak megfelelően a Regionális Fejlesztési Munkabizottság  az elkövetkezendő hónapokban több nemzetközi  konferenciát és tanácskozást szervez, melyre szeretnénk a tisztelt olvasók figyelmét felhívni.

  • A fejlesztési stratégia második fejlesztési célja a versenyképes gazdasági szerkezet kialakítását tűzte ki célul az eurorégióban. A versenyképesség témakörében szervezünk egy nemzetközi konferenciát Nagybányán 2006. szeptember 29-30-án, a helyi Gesztenye fesztivál ünnepségsorozat részeként.
  • A KE önálló természet- és környezetvédelmi programjaként fogadtuk el az Élő Tisza  tervet, mely a politikai államhatárokkal 5 részre szabdalt tiszai vízgyűjtő terület közös ökológiai gondozását tűzte ki célul. Az Élő Tisza programunkból nőtt ki a 14 országra kiterjedő 37 partnerrel működő FLAPP Interreg IIIC együttműködés. Az EU területének csaknem felét lefedő nemzetközi program 3. konferenciáját 2006. október 25-27 között tartjuk Debrecenben.
  • Az első fejlesztési célhoz kapcsolódó nemzetközi konferenciát, mely a KE közlekedési kapcsolatainak fejlesztését, s az elzárt közlekedésföldrajzi helyzet oldását tűzi napirendre Nyíregyházán szervezzük 2006. novemberében.

Debrecen 2006.05.09.
Prof.dr. Süli-Zakar István, Dsc

a munkabizottság elnöke