Carpathian Euroregion


A Kárpátok Eurorégióért Regionális Fejlesztési Közhasznú Egyesület
(továbbiakban Egyesület) 2002. évre vonatkozó közhasznúsági jelentése

Az Egyesület munkáját egy 3 fős Elnökség és egy 3 fős Felügyelő Bizottság irányítja, illetve ellenőrzi.

Az Egyesület 2003. május 28-i taggyűlése egyhangúlag, 10 igen szavazattal elfogadta a 2002. évi tevékenységi és pénzügyi beszámolót, amely alapján az Egyesület közhasznú tevékenységei a következők voltak:

 1. -         nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (befektetési fórum szervezése önkormányzati és kistérségi vezetők, ipari parkok vezetői, gazdasági szervezetek és egyéb vonatkozó intézmények képviselői részére);
 2. -         európai és euroatlani integráció elősegítése (tevékenység tervek és internetes honlap készítése, pályázatkészítés, információ szolgáltatás a Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetségről)

A fenti, az Egyesület Alapszabályában rögzített közhasznú céljai szerinti tevékenységek lebonyolítása során az Egyesület gazdálkodási adatai:

 1. -         bevételek: 1.150.000 Ft támogatás, illetve 4.448 Ft kamatjóváírás;
 2. -         kiadások: 379.441 Ft dologi kiadás (működési költségek, nyomtatványok, honlap készítés, egyéb szolgáltatások költségei);
 3. -         eredmény: 775.007 Ft, amelyből 588.281 Ft bankszámla egyenleg, 186.726 Ft készpénz egyenleg.

Az Egyesület számviteli, pénzügyi, adófizetési kötelezettségeinek törvényesen eleget tett. Az Egyesület 2002-ben költségvetési támogatást, illetve közvetlen juttatásokat nem kapott vagy nyújtott, közhasznú tevékenységét ingyenes szolgáltatás, illetve megbízás útján végezte.

Az Egyesület tisztségviselői tevékenységükért juttatásban nem részesültek.A Kárpátok Eurorégióért Regionális Fejlesztési Közhasznú Egyesület
(továbbiakban Egyesület) 2003. évre vonatkozó közhasznúsági jelentése


Az Egyesület munkáját egy 3 fős Elnökség és egy 3 fős Felügyelő Bizottság irányítja, illetve ellenőrzi.
Az Egyesület 2004. május 27-i taggyűlése egyhangúlag, 7 igen szavazattal elfogadta a 2003. évi tevékenységi és pénzügyi beszámolót, amely alapján az Egyesület közhasznú tevékenységei a következők voltak:


 1. - nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (befektetési fórum szervezése önkormányzati és kistérségi vezetők, ipari parkok vezetői, gazdasági szervezetek és egyéb vonatkozó intézmények képviselői részére);

 2. - európai és euroatlani integráció elősegítése (tevékenység tervek és internetes honlap készítése, pályázatkészítés, információ szolgáltatás a Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetségről).


A fenti, az Egyesület Alapszabályában rögzített közhasznú céljai szerinti tevékenységek lebonyolítása során az Egyesület gazdálkodási adatai:


 1. - bevételek: 4 314,- Ft kamatjóváírás;

 2. - kiadások: 739 651,- Ft dologi kiadás (működési költségek, nyomtatványok, honlap készítés, egyéb szolgáltatások költségei);

 3. - eredmény: -735 000,- Ft, 

 4. 0,- Ft bankszámla egyenleg, 46 944,-Ft pénztár egyenleg.


Az Egyesület számviteli, pénzügyi, adófizetési kötelezettségeinek törvényesen eleget tett. Az Egyesület 2004-ben költségvetési támogatást, illetve közvetlen juttatásokat nem kapott vagy nyújtott, közhasznú tevékenységét ingyenes szolgáltatás, illetve megbízás útján végezte.


Az Egyesület tisztségviselői tevékenységükért juttatásban nem részesültek.A Kárpátok Eurorégióért Regionális Fejlesztési Közhasznú Egyesület
(továbbiakban Egyesület) 2004. évre vonatkozó közhasznúsági jelentéseAz Egyesület munkáját egy 3 fős Elnökség és egy 3 fős Felügyelő Bizottság irányítja, illetve ellenőrzi.
Az Egyesület 2005. május 24-i taggyűlése egyhangúlag, 8 igen szavazattal elfogadta a 2004. évi tevékenységi és pénzügyi beszámolót, amely alapján az Egyesület közhasznú tevékenységei a következők voltak:


 1. - nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (befektetési fórum szervezése önkormányzati és kistérségi vezetők, ipari parkok vezetői, gazdasági szervezetek és egyéb vonatkozó intézmények képviselői részére);

 2. - európai és euroatlani integráció elősegítése (tevékenység tervek és internetes honlap készítése, pályázatkészítés, információ szolgáltatás a Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetségről).


A fenti, az Egyesület Alapszabályában rögzített közhasznú céljai szerinti tevékenységek lebonyolítása során az Egyesület gazdálkodási adatai:


 1. - bevételek: 100 000,- Ft vagyoni betét, 40 000,- Ft tagdíjbevétel, és 214,- Ft kamatbevétel;

 2. - kiadások: 8 000,- Ft dologi kiadás (aláírási címpéldányok készítése, bankköltség);

 3. - eredmény: 32 214,- Ft, 

 4. - a bankszámla egyenleg 127 214,- Ft, pénztár záró egyenlege 40 911,- Ft.


Az Egyesület számviteli, pénzügyi, adófizetési kötelezettségeinek törvényesen eleget tett. Az Egyesület 2004-ben költségvetési támogatást, illetve közvetlen juttatásokat nem kapott vagy nyújtott, közhasznú tevékenységét ingyenes szolgáltatás, illetve megbízás útján végezte.


Az Egyesület tisztségviselői tevékenységükért juttatásban nem részesültek.

KÁRPÁTOK EURÓRÉGIÓÉRT R.F.K.H. EGYESÜLET

4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

Közhasznúsági melléklet
2012

1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

Számos kezdeményezés és pályázat készült 2012 évben, melynek egy része sikeres, és közhasznú tevékenységek támogatását segítette.
1. A 'Europe for Citizens' Program keretében a Kárpátok Eurorégió Egyesületeinek hálózatának kialakítását kezdeményeztük, és nyújtottunk be e célra pályázatot. Támogatásban nem részesült

2. Számos szlovák kezdeményezésű projekt támogató partnere az egyesület (gótikus út, állatkerti és kisvasutak együttműködése, valamint államok közötti kerékpár-út létrehozása stb.), ami a Szlovák Köztársaság Építésügyi Minisztérium részéről a szlovák eurorégiók támogatását, illetve a Kárpátok Eurorégió szlovák területének fejlesztését célozza. Ez támogatást az egyesület számára nem jelent, mint közhasznú tevékenység jelentkezett.

3. A Magyarország-Románia-Szlovákia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program (HUROSKUA/1101/066) pályázat elkészítésében aktív közreműködés, a beadási határidő 2012. január 31 volt. A projekt az Egyesület fő céljaival összhangban, annak megerősítésével a Kárpátok Eurorégió hatékony fejlesztéséről szól, Vezető Partner a Szabolcs-Szatmár-Bereg m. Önkormányzat, Partner az Egyesület - szerződéskötés folyamatban
Tevékenységek: nemzetközi szakértői csoport kialakítása, kerekasztal megbeszélések, a térség vezetőivel tárgyalások, kutatás, helyzetelemzés, konzultációk, CBC partner találkozó Mo., 2 napos workshopok minden partner régióban, Sz-Sz-B. megyében összegzés, koncepció és akcióterv felállítása, képzések szervezése (projektek kidolgozása), adatbázis a legjobb gyakorlatokról, honlap, új struktúra kiépítése a KE-ban az ajánlások alapján, stratégia, CBC guidebook, projekt hírlevelek, promóció, sajtó, zárókonferencia Ungváron (nem EU oldalon), nemzetközi konferencia Sz-Sz-B. megyében (EU oldalon). Egyben lehetőség adódik a KE nemzeti irodák kialakítására, felszerelésére (az EU és nem EU oldalon).

4. A "20 éves a Kárpátok Eurorégió Interregionális Együttműködés" című pályázat NEA-UN-12-SZ-0656 Wekerle pályázat elutasítva, tartaléklistán
A 2013. február, március hónapban a 20 éves évfordulóját ünneplő Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség ez alkalomból ünnepi tanácsülést és nemzetközi konferenciát, s Kárpátok Eurorégió Napok kapcsolódó rendezvénysorozatot szervezését terveztük Beregszászon, Kassán

5.  Svájci Alap pályázati felhívására nyújtottunk be pályázatot
A pályázat témaköre: Környezeti kihívásokra adott válaszok
Projekt címe: Ember és természet
A projekt célja/céljai: A résztvevők környezettudatosságának fejlesztése. A természeti és épített környezettel harmonikus összhangban lévő fenntartható életforma bemutatása, életviteli orientáció.
Célcsoport(ok): Hátrányos helyzetű és a Kárpátok-Eurorégióban élő 10-14 éves gyerekek, érdekelt szervezetek, szakértők.
Támogatásban nem részesült.

6. Magyarország Külügyminisztériumának pályázati kiírása "A külpolitikai közgondolkodás elősegítése" tárgyában KüM 2012-4 pályázat támogatásban részesült, megvalósítása 2013. április 11-én megtörtént (támogatás összege: 300.000.-)
Közös múltunk-közös jövőnk, együtt Európáért: 20 éves a Kárpátok Eurorégió - nemzetközi konferencia Nyíregyházán

7. Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi működési pályázat (NEA-NO-13-M-0276)- támogatásban részesül, szerződéskötés folyamatban

8. V4: Ukrán pályázó  partnerre vagyunk: Támogatás szerző készségek javítása az ukrán regionális fejlesztési szereplők, az alapvető képességek fejlesztése, hogy azokat sikeresen alkalmazzák az uniós finanszírozásnál
Jelenleg elbírálás alatt van, az egyesület számára közhasznú tevékenység, támogatást nem jelent.

A projekt célja:
Az ukrán civil szervezetek fenntarthatóságának erősítése az irányítási, kommunikációs és adománygyűjtés készségek, az alapvető képességek fokozásával, hogy sikeresen alkalmazzák az EU-finanszírozás és a nemzetközi civil hálózatokkal kapcsolatuk erősítése

9. Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi szakmai pályázat elbírálás alatt (NEA-NO-13-SZ-0236)
Témája: "Emlékek, sikerek, megújulás: 20 éves a Kárpátok Eurorégió"- Kárpátok Eurorégió Ünnepi Tanácsülése és ünnepi stratégiai kiadványa

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása

2.1.

Közhasznú tevékenység megnevezése:

Európai uniós tagállamok közötti kapcsolat erősítés, az EU-n kívüli kapcsolatok erősítése, EU szomszédsági  programok regionális megvalósítása

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011. évi CLXXV. törvény 32.ő. (3). bek.

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Európai Uniós tagállamok határ menti és az EU-val szomszédos területek önkormányzatai, civil szervezetei, intézményei

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

500

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
Számos kezdeményezés és pályázat készült 2012 évben, mely a jövőbeni tevékenységünket alapozzák meg. A pályázatok kidolgozása önkéntes tevékenység számunkra, az egyesület közhasznú tevékenységének részfinanszírozása a célunk. Ezek egy része sikeres lett, és közhasznú céljaink megvalósítását segíti a jövőben.

A Külügyminisztérium szakmai és anyagi támogatásával a Kárpátok Eurorégióért Regionális Fejlesztési Közhasznú Egyesület szervezésében "Közös múltunk-közös jövőnk, együtt Európáért: 20 éves a Kárpátok Eurorégió" címmel nemzetközi konferenciát szerveztünk 2013. április 11-én a Megyeházán.
A konferencia levezető elnökei Karakó László a Kárpátok Eurorégióért Regionális Fejlesztési Közhasznú Egyesület elnöke, és Majorné László Brigitta a Kárpátok Eurorégió Nemzetközi Titkárság elnöke, a Kárpátok Eurorégióért Regionális Fejlesztési Közhasznú Egyesület ügyvezető igazgatója volt.

Nemzetközi konferenciánkat megtisztelték Medgyesy Balázs kormánybiztos, Andrij Serbaylo a Kárpátalja Megyei Tanács elnöke, Sergij Usztich nagykövet, Sergiy Borodenkov Ukrajna nyíregyházi Főkonzulátusának főkonzulja, valamint Magyarország Külügyminisztériumának képviselői, az ungvári és beregszászi főkonzulátus konzuljai.
A határon innen elsősorban Szabolcs-Szatmár-Bereg megye különböző szervezetei, intézményei, civil szervezetei, az egyetemek, főiskolák, csakúgy mint a határon túli partnereink, Ukrajna és Szlovákia határ menti területeinek megyei tanácsai, települési önkormányzatai, szervezetei, képviselői.

Rendezvényünk első részében a Kárpátok Eurorégió 20 éves évfordulójára emlékeztünk és igyekeztünk a tapasztalatokra alapozva kitekinteni közös jövőnk felé, felvázolni egy jövőképet.

3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Megnevezés (1000HUF)

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

Pénzeszköz

197

Működés

Összesen:

197

 

4. Cél szerinti juttatások kimutatása

Megnevezés (1000HUF)

Előző év

Tárgyév

Nemleges

0

0

Összesen:

0

0

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség (1000HUF)

Előző év

Tárgyév

Nemleges

0

0

Összesen:

0

0

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF)

Előző év

Tárgyév

B. Éves összes bevétel

850

1

ebből:

 

 

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg

0

0

D. Közszolgáltatási bevétel

0

0

E. Normatív támogatás

0

0

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

0

0

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]

850

1

H. Összes ráfordítás (kiadás)

206

600

ebből:

 

 

I. Személyi jellegű kiadás

0

0

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

0

0

K. Adózott eredmény

623

- 599

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő)

3

3

7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

 

Mutató teljesítése

 

 

Igen

Nem

Értéke

Erőforrás-ellátottság mutatói

 

 

 

Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]

 

X

426

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]

X

 

24

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]

 

X

0.00

Társadalmi támogatottság mutatói

 

 

 

Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]

 

X

0.00

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]

 

X

0.00

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]

 

X

3

8. Kiegészítő melléklet

8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Számos kezdeményezés és pályázat készült 2012 évben, melynek egy része sikeres, és közhasznú tevékenységek támogatását segíti, az egyesület megerősítését célozza, s a közhasznú céljaink megvalósítását. Részletesen az 1. pontban.

8.2. Támogatási programok bemutatása

A Külügyminisztérium szakmai és anyagi támogatásával a Kárpátok Eurorégióért Regionális Fejlesztési Közhasznú Egyesület szervezésében "Közös múltunk-közös jövőnk, együtt Európáért: 20 éves a Kárpátok Eurorégió" címmel nemzetközi konferenciát szerveztünk 2013. április 11-én a Megyeházán.
A konferencia levezető elnökei Karakó László a Kárpátok Eurorégióért Regionális Fejlesztési Közhasznú Egyesület elnöke, és Majorné László Brigitta a Kárpátok Eurorégió Nemzetközi Titkárság elnöke, a Kárpátok Eurorégióért Regionális Fejlesztési Közhasznú Egyesület ügyvezető igazgatója volt.

Nemzetközi konferenciánkat megtisztelték Medgyesy Balázs kormánybiztos, Andrij Serbaylo a Kárpátalja Megyei Tanács elnöke, Sergij Usztich nagykövet, Sergiy Borodenkov Ukrajna nyíregyházi Főkonzulátusának főkonzulja, valamint Magyarország Külügyminisztériumának képviselői, az ungvári és beregszászi főkonzulátus konzuljai.
A határon innen elsősorban Szabolcs-Szatmár-Bereg megye különböző szervezetei, intézményei, civil szervezetei, az egyetemek, főiskolák, csakúgy mint a határon túli partnereink, Ukrajna és Szlovákia határ menti területeinek megyei tanácsai, települési önkormányzatai, szervezetei, képviselői.

Rendezvényünk első részében a Kárpátok Eurorégió 20 éves évfordulójára emlékeztünk és igyekeztünk a tapasztalatokra alapozva kitekinteni közös jövőnk felé, felvázolni egy jövőképet.

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Közhasznúságú eredménylevezetés

2013 tárgyévi Egyszerűsített Éves Beszámoló és Közhasznúság melléklet