Carpathian Euroregion

A Kárpátok Alapítvány a Kárpátok Eurorégió területén működő teljesen független, egyedülálló, határokon átívelő és regionális közösségi alapítvány, amely pénzsegélyeket és technikai segítséget nyújt non-profit szervezetek és helyi önkormányzatok számára, főként a gazdasági fejlődésre és a határon átívelő tevékenységekre összpontosítva. Bátorítja a közszolgálati /magán / non-profit szervezetek társulását, beleértve a határokon átívelő és interetnikus közeledéseket a regionális és közösségi fejlődés elősegítése és a konfliktusok megelőzése érdekében.

A Kárpátok Alapítvány elősegíti a jó kapcsolatok, a szociális stabilitás kialakulását és a gazdasági fejlődést Magyarország, Lengyelország, Románia, Szlovákia és Ukrajna határmenti térségeiben. Mindezeket pénzügyi és szakértői segítség útján teszi azon projektek számára, amelyek kézzelfogható hasznot hoznak a nemzeti határok mindkét oldalán élő közösségeknek és amelyek javítják a városok és falvak lakóinak életminőségét a Kárpátok hegység mentén.

További információ, valamint az aktuális pályázati felhívások az alábbi honlapon találhatóak :

www.carpathianfoundation.org

Jelenleg tevékenységét a kis települési önkormányzatok terveinek megvalósítását segítve pályázat előkészítésére, és menedzselésére összpontosítja, indokolt esetben a szükséges önerő biztosításával.