Carpathian Euroregion

Európai Unió

 

2004. május 1-én a Kárpátok Eurorégió Interregionális Együttműködés újabb mérföldkőhöz érkezett: az öt tagországból három az Európai Unió tagja lett (Magyarország, Lengyelország, Szlovákia). Románia 2007 január 1-vel lett az EU tagja.


Ez a tény önmagában hordozza az új lehetőségeket, s a térségben megjelenő EU források megszerzésének esélyét, s ezzel mind az EU tagországok, mind az azokkal határos térségek együttműködésén alapuló fejlődést.

A Kárpátok Eurorégió szerepe felértékelődik különösen az EU új külső határa mentén, Ukrajna irányában, az EU új szomszédságpolitikájára alapozva. A térségnek a határon átnyúló együttműködésben kiemelt jelentősége van és lesz a jövőben is.