Carpathian Euroregion

Az eurorégió olyan behatárolt földrajzi területet jelöl, amely egy, két vagy több ország adott területeit foglalja magába, melyek megállapodtak abban, hogy összehangolják tevékenységüket a határ menti térségek eredményesebb fejlesztése érdekében. Tehát ez egy olyan terület, ahol a kölcsönös interregionális, vagy határokat áthidaló (transznacionális) gazdasági, szociális, kulturális, illetve más jellegű együttműködések léteznek kettő vagy több állam, illetve helyi önkormányzataik között.

A fenti kezdeményezések hatására a jövő Európája elsősorban nem a nemzetállamok Európájaként (centralizmus), hanem az azonos gazdasági érdekeltségű (határ menti) területekből kialakított régiók Európájaként (regionalizmus) képzelhető el. A tapasztalatok szerint egy országhatárokon áthidaló eurorégió alkalmas lehet államokon belüli és államok közti, eddig meg nem oldott konfliktusok kezelésére.

A Kárpátok Eurorégió a keleti, volt szocialista országokban történt változásokat követően jött létre azokból a térségekből, amelyek saját országaikban a periférián helyezkednek el, gazdasági-társadalmi értelemben kevésbé fejlettek. Ez volt az első olyan eurorégió, mely a korábbi keleti blokk országainak adott területeit fogta össze, ahol hasonló történelmi múlt és tradíciók kötik össze az embereket. A politikusok, felismerve a közös érdekeket, a jó szomszédi kapcsolat, a béke fenntartása érdekében 1993. február 14-én hozták létre a Kárpátok Eurorégiót. Ez különösen fontos volt abban az időszakban, amikor Európában nemzeti zavargások voltak, Jugoszláviában háború dúlt. Az eurorégió számára a legnagyobb kihívást az a tény jelenti, hogy területe potenciális európai válsággóc, geopolitikai konfliktusok forrása lehet. A Kárpátok Eurorégió megalakulásakor mintegy 53.000 km2 területet ölelt fel közel 5 millió lakossal, jelenleg területe 161.192 km2 közel 16 millió lakossal.

Tagjai

Magyarország: Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék,
Nyíregyháza, Miskolc, Debrecen, Eger megyei jogú városok;

Lengyelország: Podkarpackie Régió (Sub-carpathian Region);

Románia: Szatmár, Máramaros, Bihar, Suceava, Szilágy, Botosáni megyék (1997-ben váltak teljes jogú tagokká);

Ukrajna: Kárpátalja, L'viv, Ivano-Frankovszk, Csernovci megyék;

Szlovákia: Kassa és Eperjes közigazgatási területei.

Összhangban az Európa Tanács 106. Konvenciójában foglaltakkal, EU-konform Alapszabály és Szervezeti és Működési
Szabály szerint a szövetség céljait az alábbiak szerint fogalmazták meg:

  • társadalmi, gazdasági, tudományos, ökológiai, oktatási, kulturális és sport jellegű együttműködések elősegítése;
  • a határokon átnyúló projektek megvalósításának lobbytámogatása, kölcsönösségi alapú együttműködés a nemzeti intézményekkel és szervezetekkel.

A Kárpátok Eurorégió missziója a következő:

Az itt élő emberek életminőségének javítása, a béke megőrzése, a határ menti lakosság jó kapcsolatának kialakítása, megőrzése, a határok elválasztó szerepének csökkentése, a határok átjárhatóságának biztosítása.

A Kárpátok Eurorégió tagönkormányzatainak területe és lakosságszáma :

 

Letölthető kiadványaink

Gasztronómiai barangolás a Kárpátok Eurorégió két szomszédos országában, Magyarországon és Szlovákiában